خانم آمنه ذاکری:

  • کارشناسی ارشد روانشناسی
  • دانشجو دکتری روانشناسی

فعایت های علمی :

نویسنده چهار کتاب در زمینه روانشناسی کودک و نوجوان

مهارت ها :

  • نوروتراپیست و آشنا با تمامی دستگاه ها جهت درمان تمامی اختلالات روانپزشکی
  • روانشناس و مشاور جهت تمامی مشکلات کودکان و نوجوانان

 خدمات

کلینیک تخصصی روانشناسی و نوروفیدبک درمانی آرام

  • مشاوره کودک و نوجوان
  • درمان بدون دارو با استفاده از نوروفیدبک
  • نقشه مغزی یا qeej

 

بهترین-مرکز-نوروفیدبک-در-ایران
Call Now Button