Search
Close this search box.

بایگانی دوقطبی

اختلال دو قطبی
روانشناسی اختلالات

اختلال دو قطبی چیست؟

اختلال دو قطبی یکی از بیماری‌های روانی شایع در جامعه است که کم‌وبیش در مورد آن شنیده‌ایم. بسیاری از افراد با شنیدن نام این بیماری،